Sample menu:

Local names of medicinal plants

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  TV  W  X  Y  Z  

Agave
Agouman
Alatoukay
Aloes
Annatto
Avocado
Awali
Babadin
Balizyé
Balyé dou
Bamboo
Banana
Bannann
Bay leaf
Béléjenn djab
Bewemi
Bird pepper
Bitterstick
Blackberry
Bouton dò
Bwa bandé
Bwa bandé
Bwa gazon 
Bwa gwiyé
Bwa kayen
Bwa kannon
Bwa kasav
Bwa kawé
Bwa kòtlèt
Bwa let
Bwa mal lèstomak
Bwa moudong
Bwa wa tou
Bwaden 
Calabash
Cannabis
Carrot
Cashew
Cassava
Castor oil plant
Casuarina
Chadon beni
Chakchak
Chapantyé
Chapantyé gwan bwa
China
Chives
Chouvalyé wonzé
Cinnamon
Cochineal nopal cactus
Cocoa
Cocoa mint
Coconut
Comfrey
Corn
Cotton
Diten djiné
Diten kwéyòl
Dité péyi
Donkey eye
Djapanna
Djapanna (mal)
Djéwi tout
Dwarf poinciana
Elder
Fatpork
Fèy do blan
Fèy douvan 
Fijé
Flè makata
Fléwi Nwèl
Fonbwazen
Fonbwazen (mal)
Fonbwèz
Fonn san
Four O’Clock
Fwijè
Fwonmajé
Gap fwizé
Gayak
Ginger
Ginseng jawa
Glory cedar
Godmò
Golden apple
Gonmyé modi
Grenadine
Gwo bonm
Gwo ponpon
Guaiac
Guava
Gwenn anba fèy blan
Gwenn djiné
Gwenn legliz
Gwiyav
Gwo diten
Heliconia
Hibiscus
Hog plum
Jenjanm
Jenjanm dou 
Jiwòf dlo
Jiwòf flè
Jonmou
Jowanj
Jowanj si
Kacho
Kafé gwo bouwo
Kafé mal kochon
Kafé zèpyant
Kaka bétjé
Kaka poul
Kako
Kalbas
Kalkan
Kalli
Kamami
Kannèl
Kanpèch
Kas
Kasialata
Kashibou
Kawakté lézòm
Kawot
Kaya
Khus khus
Kòd-a-vyèlon
Kòkian
Koko
Konngolala
Konkonm kouli
Konsoud
Kopè lebwa
Kòsòl
Kòtòn
Koupyé
Kouson
Kwèp kodenn
Kwinin pavé
La fle siwo
Labonn fanm
Labsent
Lalwè
Lanng béf
Lanng poul
Lanmant (fanm)
Lanmant gapsyal
Lansan
Lantana
Lapsent
Lapit
Latifi
Leaf-of-Life
Lemon grass
Lime
Logwood
Lowyé wouj
Lozèy
Lyenn chasè
Mabi
Maho nwè
Malenbé
Marvel of Peru
Mauby
Mal fonbwazen.
Makanbou
Makwisti
Man-better-man
Manyòk
Manyòk chapèl
Marijuana
Mawi hont 
Mawi pouwi
Medsinnyé benni
Mi
Minizyé
Minnieroot
Mint
Miskad
Mobi
Mòtèl
Mouben
Mouwan kako
Mukambu
Neem
Noyò
Nutmeg
Nwa
Oleander
Orange
Panadol
Papay
Papaya
Patagon
Patjouli
Pear
Periwinkle
Pigeon pea
Pikan kouzen
Piman gwiv
Pineapple
Pis a bed
Plantain
Planten
Plum
Pomegranate
Ponm acajou
Ponm di lyenn
Ponm gwinad
Ponm kannél
Ponm pwézon
Ponm zikak
Ponmsité
Prickly Pear
Pumpkin
Pwa angòl
Pwin
Pyé poul
Rose 
Sachpawè
Semen contwé
Serasee
Shell ginger
Siton
Sitonnèl
Sitonnèl
Sorrel
Soumatjé
Sour orange
Soursop
Spiny bitter gourd
Spring onions
St. John’s Bush
Strangler fig
Sugar apple
Sweethearts
Tabak
Tabak djab
Tanmadòz
Tèt nèg
Ti bonm blan
Ti dayi
Ti kako  
Ti lonyon
Ti mawi
Ti mouwan
Ti patat
Tjitima
Tobacco
Tomato
Turmeric
Twa tas
Twef
Twenty one schilling
Vannévan
Ventean chlen
Venvenn kawayib
Vèvenn latjé wat
Voytivé
Watercress
Watergrass
Watjèt
Wormgrass
Wormgrass
Wormwood
Woukou
Zabòka
Zanzana
Zèb a kouwès
Zèb a mouton
Zèb a pik
Zèb a vè
Zèb a zédjwi
Zèb gwa
Zèb malnonmen
Zo nwè
Zoti
Zoti blan
Zyé bouwik